Š T A   S U    T O    A G  S P E C I J A L N I  K O D O V I ?

AG specijalni kodovi su varijacija ubacivanja HTML tagova sa kojima su neki vjerovatno upoznati. Prosto rečeno, dozvoljava Vam da dodate malo funkcionalnosti i stila u vašim porukama a za koje bi vam inače trebalo malo "jače" poznavanje osnovnih tagova HTML-a. Možete koristiti AG specijalne kodove čak i onda kada je administrator ove web stranice spriječio upotrebu osnovnih HTML tagova. Ali i onda kada su uključeni osnovni HTML tagovi, možete usporedno da koristite AG specijalne kodove a korištenjem tih spec. kodova je znatno lakše i sigurnije, samim tim što su manje šanse da se pogreši u "kodiranju" (što može da dovede do nekih neželjenih posljedica).

Trenutno važeći AG specijalni kodovi:

URL povezivanje (naznačavanje odredjenih URL adresa)
Ukoliko su AG specijalni kodovi uključeni, nije potrebno da koristite komadu [URL] da naznačite da je u pitanju web adresa. Jednostavno napišite kompletnu adresu i automatski će biti naznačeno da je u pitanju web stranica:
  • http://www.vasastranica.com
  • www.vasastranica.com Uzmite u obzir da nije potrebno da adresu koja počinje sa "www" označavate i sa "http://" ali morate paziti da u slučaju da vaša adresa koju upisujete mora počinjati ili sa "www" ili "http://" ili da budu zajedno. Ujedno, možete da koristite prefikse za https i FTP url adrese u auto-link modu (kada su AG specijalni kodovi uključeni).

  • Možete da koristite web stranice sa nazivom. Potrebno je da koristite slijedeće formate:

    [url=http://www.vasaadresa.com]Moja WEB Stranica[/url]


  • Stari [URL] kod će i dalje raditi kao što je dolje naznačeno. Ispod je prikazano označavanje vašeg web sajta bez dodatnog opisa (AG spec. kodovi su označeni crvenom bojom).

    [url]http://www.vasaadresa.com[/url]

    U gore navedenim primjerima , AG kodovi automatski stvaraju web adresu izmedju otvorenog i zatvorenog taga ([url] i [/url]). Automatski će takodjer biti i naznačeno da se klikanjem na link koji želite da izdvojite, otvara u novom nezavisnom prozoru. U drugom gore prikazanom primjeru sve što je označeno unutar AG spec. kodova se smatra da je naziv web stranice koju želite da izdvojite. Nije dozvoljeno da koristite znakove za navodjenje unutar tagova.

Označavanje e-mail adresa
Da bi ste dodali funkciju da vaš e-mail unutar vašeg komentara ima hiperlink u sebi, jednostavno dodajte AG spec. kodove kao što je naznačeno u donjem primjeru (AG spec. kodovi su označeni crvenom bojom).

[email]admin@proxy2.de[/email]

U gore navedenom primjeru, AG spec. kodovi automatski generiraju i postavljaju vašu e-mail adresu kao hiperlink.

Zakrivljena i potamljena slova
Slijedeća funkcija AG specijalnih kodova je da možete da iskrivite vaša slova (italic), potamnite ih (bold) a sve to se radi sa slijedećim kodovima [b] [/b] ili [i] [/i] što ćete i vidjeti u slijedećim primjerima.

Pozdrav, [b] Dražen [/b]

Pozdrav, [i] Petrović [i]
Dodavanje malih osobnih sličica
Da bi ste dodali neku sličicu u vaš kometar jednostavno dodajte izmedju AG spec. kodova ([img] i [/img]) točnu adresu odosno lokaciju na internetu sličice ili nekog grafičkog file-a kao što možete da vidite na slijedećim primjerima (AG spec. kodovi su označeni crvenom bojom).

[img]http://www.vasaadresa.com/slike/mojaslika.jpg[/img]

U gore navedenom primjeru, AG spec. kodovi automatski postavljaju vašu traženu sličicu sa lokacije koju ste zadali. Važno: prefiks "http://" kao dio URL adrese sličice je OBAVEZAN za [img] kod.

Dodavanje Flash objekata
Da bi ste koristili FLASH objekte u vašoj poruci, treba samo da upišete URL adresu vašeg FLASH fajla tačno onako kao što Vam naš primjer pokazuje (AG kod je u crvenom).

[flash]http://www.yourURL.com/image/funny.swf[/flash]
[flash]http://www.youtube.com/watch?v=pz0XNGJ-ep8[/flash]

U gornjem primjeru, AG kod automatski omogućuje FLASH objekat vidljivim u vašoj poruci.
Pažnja: "http://" dio URL je OBAVEZAN za [flash] kod.

Važno:
Nije dozvoljeno korištenje HTML i AG spec. kodova da se uradi ista funkcija odnosno nije dozvoljeno dupliranje funkcija. Nije potrebno da pazite na velika-mala slova pri pisanju AG spec. kodova (odnosno, možete koristiti [URL] ili [url]).

Neispravno korištenje AG spec. kodova:
[url] www.vasaadresa [/url] - nemojte da ostavljate prazno mjesto izmedju primjenjenog koda odnosno izmedju kodova.

[email]admin@proxy2.de[email] - zadnji kod u svakom slučaju mora da ima unutar oznake jednu otvorenu kosu crtu ([/email])
[ prijevod i upotpunjavanje teksta za potrebe Lazarus Guestbook-a: je uradio Piksi - Bijeljina.se TEAM ]